FAQ studentenFAQ students

 • info@mundostudents.com.
 • Livechat on our website.
 • info@mundostudents.com.
 • Livechat op de website.
 • The opening hours are: 9am - 4pm (MET, GMT +1).
 • Both by telephone, by mail and via the live chat.
 • De openingstijden zijn: 09.00 tot 16.00. (MET, GMT+1)
 • Zowel telefonisch, per mail en via de livechat.
 • 1. Create an account.
 • 2. Fill in your profile and upload a profile picture.
 • 3. Apply on internship offers.
 • 1. Maak een account aan.
 • 2. Vul je profiel in en upload een profielfoto.
 • 3. Solliciteer bij bedrijven.
If companies want to contact you for their internship offer, they need your details to contact you. Dit is belangrijk zodat bedrijven jou kunnen bereiken.
We recommend this so that companies from different countries can also understand your profile. Filling in your profile in English is therefore only in your favor! Dit raden wij aan zodat bedrijven uit verschillende landen ook jouw profiel kunnen begrijpen. Het invullen van jouw profiel in het Engels is dus alleen in jouw voordeel!
A telephone number or email is added to each vacancy. You can either call the company or send your motivation letter plus CV directly to the relevant email address. Bij elk vacature staat een telefoonnummer of email bij. Je kunt of het bedrijf bellen, of direct je motivatiebrief plus CV opsturen naar het betreffende email adres.
Students all over the world who are looking for an internship can create an account on the platform. Alle studenten over heel de wereld die een stage zoeken kunnen een account aanmaken op het platform.
Log in and click the 'Update profile' button. Log in en klik op de knop 'Update profiel'.
Log in and click on 'Change password'. Log in en klik op 'Wachtwoord wijzigen'.
You get this automatically when you create an account via mail. Or login to your account and click on 'My vouchers'. Deze krijg je automatisch bij het aanmaken van een account via mail. Of login op je account en klik op 'Mijn vouchers'.
It is possible that our emails end up in your spambox. Always check this folder first. Check if you have entered the correct e-mail address. Het kan zijn dat onze mails in je spam belanden. Controleer altijd eerst deze map. Controleer of je het juiste e-mailadres hebt ingevoerd.


FAQ bedrijvenFAQ companies

 • Ahmet Sahin: A.sahin@mundostudents.com + 31 6 82 41 09 41
 • Koen Jobse: K.jobse@mundostudents.com + 31 6 82 11 78 18
 • Ahmet Sahin: A.sahin@mundostudents.com + 31 6 82 41 09 41
 • Koen Jobse: K.jobse@mundostudents.com + 31 6 82 11 78 18
 • The opning hours are: 9am 4pm (MET, GMT +1)
 • Both by telephone, by mail and via the live chat
 • De openingstijden zijn: 09.00 tot 16.00 (MET, GMT+1)
 • Zowel telefonisch, per mail en via de livechat
 • info@mundostudents.com
 • Livechat on our website
 • info@mundostudents.com
 • Livechat op de website
 • 1. Create an account.
 • 2. Upload your vacancy.
 • 3. Search for the suitable student or wait for students to apply on your vacancy.
 • 1. Maak een account aan.
 • 2. Upload je vacature.
 • 3. Zoek naar de geschikte student of wacht tot studenten solliciteren aan de hand van je vacature.
This is important so that students can apply on your vacancy and to find your company. Dit is belangrijk zodat studenten op jouw vacature kunnen reageren en jou bedrijf kunnen vinden.
We recommend this so that students from different countries can also understand your profile and vacancy. Filling in your profile and vacancy in English is therefore only to your advantage (unless you are specifically looking for someone from a country which is not English). Dit raden wij aan zodat studenten uit verschillende landen ook jouw profiel en vacature(s) kunnen begrijpen. Het invullen van jou profiel en vacature(s) in het Engels is dus alleen in jouw voordeel (tenzij je specifiek iemand zoekt uit een land dat niet Engelstalig is).
For each vacancy it is important to fill in a telephone number and email address. In this way, students can apply on your vacancy. Bij elke vacature is het belangrijk om een telefoonnummer en email in te vullen. Op deze manier kunnen studenten jou benaderen om te solliciteren.
Any company that is looking for (international) interns can register at Mundo Students. Elk bedrijf dat op zoek is naar (internationale) stagiaires kan zich aanmelden op Mundo Students.
 • With the free version, the vacancy is valid for 1 month. After this, the vacancy is invisible for students, but you can still find the vacancy in your profile. The vacancy become visible again when purchasing the Professional package.
 • For paid accounts, vacancies are valid for a maximum of 3 months. You will receive a notification if the vacancy is invisible, but you can still find it in your profile if it is not visible.
 • Bij de gratis versie is de vacature 1 maand geldig. Hierna wordt hij onzichtbaar gemaakt voor studenten, maar kan je hem nog wel terug vinden in je profiel als deze niet zichtbaar is. Vacature wordt weer zichtbaar bij het aanschaffen van het pakket Professioneel.
 • Bij betaalde accounts zijn vacatures maximaal 3 maanden geldig. Je krijgt nog een melding als de vacature bij onzichtbaar wordt gemaakt, maar kan je hem nog wel terug vinden in je profiel als deze niet zichtbaar is.
Log in and click on the Update profile button Log in en klik op de knop Update profiel
Log in and click on the Change password button Log in en klik op Wachtwoord wijzigen
It is possible that our emails end up in your spambox. Always check this folder first. Check if you have entered the correct e-mail address. Het kan zijn dat onze mails in je spam belanden. Controleer altijd eerst deze map. Controleer of je het juiste e-mailadres hebt ingevoerd.